donderdag 19 maart 2009

Postbus 51

Brief aan postbus 51, na een mailwisseling;

LS.

Heden heb ik uitvoerig met een collega van U gebeld, die mij heeft toegezegd, dat als ik het emailde aan het adres wat hij opgaf betrokkenen bij Postbus 51 zouden zorgen voor doorzending met bijlagen, ik ga er dus vanuit dat dan als nog gebeurt.

Alhoewel ik van oordeel ben, dat ook U als medeburger de plicht hebt ook zelfstandig af te wegen hoe om te gaan met de eventuele nuttigheid van door de (rijks)overheid ingerichte structuren, zoals in dit geval het creeren van de betrokkenheid van burgers bij het overheidsbeleid, en dat dat er toe kan leiden, dat U van de strikte regels afwijkt, met als achtergrond het geschapen doel van in dit geval Postbus 51 te bereiken, heb ik er ook enig begrip voor dat U zich geroepen voelt zicht strikt aan de regels en structuren te houden, alhoewel deze benadering niet tot enige nuttige bijdrage van U aan onze maatschappij leidt. 

Bij de betrokken email zitten bijlagen, waaronder een uitvoerig bedrijfsplan met schema's, excelberekeningen enz. Nog los van het feit dat als het al kon ("plakken in de email") dit niet bepaald een overzichtelijk geheel oplevert, is het bovendien niet mogelijk in de meeste grote email-clients dit soort stukken te plakken, met andere woorden het werkt niet eens.

Tot mijn verdere verbazing kan ik (zie in de emailadresgegevens) U in het geheel al niet antwoorden, omdat het antwoorden van emails van Postbus 51 in het geheel niet tot de mogelijkheden behoort, het is een zgn. "no-reply" adres, en over een ander emailadres beschikt Postbus 51 niet, tenzij - zoals ik vanmorgen - het via de telefoon verkregen heb, hetgeen mij blijkbaar in een uitzonderlijke positie plaatst, waarvoor overigens bijzondere dank, al heeft dat verder niet tot resultaat geleid.

Graag zou ik van U, of van Uw hopelijk meer betrokken manager(s) vernemen, hoe zij denken over het beleid van de (rijks)overheid burgers bij het beleid te betrekken, maar Postbus 51 door haar structuur en methode eerder functioneert als instrument om dit niet te laten gebeuren, dan een bijdrage te leveren aan het algemene overheidsbeleid als bedoeld.

Met betrekking tot U persoonlijk. Al velen hebben in de media gepubliceerd over de betrokkenheid en de aard van de bureaucratie van Nederland en de gevolgen daarvan voor de burgers, mede ook gegeven de houding van veel ambtenaren. Hierover heeft de Nationale Ombudsman net gepubliceerd, hij lichtte dit gisteren toe bij Pauw & Witteman, misschien heeft U net deze uitzending als verantwoordelijk informatiekenner gemist, maar U kunt dit nog herstellen op www.uitzendinggemist.nl . Dhr. Anton Heertje, bepaald niet onbekend als econoom in Nederland, met ook een aantal opvattingen over de Nederlandse maatschappij en haar cultuur, maakte een niet zo door gewone burgers opgemerkte parallel met betrekking tot ambtenaren, in een door hem geschreven stuk in NRC (www.google.nl), waarin hij deze deels typeert als "vooral de gelaarsden onder ons", welke vergelijking U zich wellicht kunt aantrekken (www.WO2online.nl ). Het stuk had ik gaarne als bijgevoegd, maar nu daardoor wellicht deze email niet aankomt durf ik dat niet zo goed.

Wel ben ik vanzelfsprekend verheugd, dat U persoonlijk Uw naam onder deze verder automatisch gemaakte email hebt gezet, dan wel in die automaat is meegenomen, zodat U hopelijk deze email ook kunt lezen, dan ik later weet wie ik verantwoordelijk kan houden dat belangrijke stukken aangaan de "tussen-informatie" (www.regering.nl ) nu niet bij de Staatssecretaris Bussemaker zijn terecht gekomen,

inmiddels verblijvend,

met hoogachting,

Geen opmerkingen: