zaterdag 11 april 2009

Europese Verkiezingen

Hey allen,

Hierbij een update op mijn mailwisseling met het europees parlement in den haag... Ik kreeg een zeer uitgebreid antwoord op de vraag waarom ik niet kon stemmen op een partij waar mijn belangen werden nageleefd ipv een nederlandse partij waarmee ik geen raakvlak heb. Ik vroeg: `Waarom kan ik niet op een partij van een ander land stemmen in de EU?`. Het antwoord:

LS.

Het is inderdaad zo dat u, als u in Nederland uw stem gaat uitbrengen bij de Europese verkiezingen op 4 juni, alleen op een kandidaat kunt stemmen die op een van de kieslijsten staat die bij de Kiesraad zijn ingediend. De Kiesraad is het orgaan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat zich bezighoudt met de organisatie van de verkiezingen.
 
Het Verdrag van Maastricht van 1997 heeft al mogelijk gemaakt dat we voor de Europese verkiezingen mogen stemmen in de lidstaat waar we tijdelijk verblijven. En burgers kunnen zich ook kandidaat stellen in een andere lidstaat. Maar een stem uitbrengen op een partij of kandidaat in een lidstaat waar men niet woont of verblijft, is helaas nog niet mogelijk. Het probleem is dat de EU niet één enkele kieswet heeft. Integendeel, veel details zijn op nationaal niveau vastgelegd. Zie:
 
http://www.europarl.europa.eu/elections2009/headlines/product.htm?ref=20090302STO50552&secondRef=0&language=NL
 
Het Europees Parlement heeft zich al meer dan eens ingezet om Europa democratischer te maken, zoals bijvoorbeeld met een verslag om de grensoverschrijdende democratie aan te moedigen. Zie:
 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20070927STO10902+0+DOC+XML+V0//NL
 
Maar dit voorstel wacht nog op goedkeuring van de Raad van Ministers van de lidstaten.
 
Verder zijn er bij de komende verkiezingen een aantal partijen die op Europees niveau opereren. De lijst van partijen die gaan meedoen, kunt u vinden op de site van de Kiesraad:
 
http://www.kiesraad.nl/nl/Verkiezingen/Register_politieke_partijen/Het_register_van_aanduidingen_ten_behoeve_van_de_verkiezing_van_de_leden_van_het_Europees_Parlement.html
 
Wellicht vindt u hier een alternatief voor de internationale kandidaat die u op het oog had?

Met vriendelijke groet,

*****

Duidelijke berichtgeving. Maar ik kan dus niet stemmen op een andere partij...

Cheerz,

Jasper van Weerd

Geen opmerkingen: